Návrhy a projekty zahrad

Nabízíme vám širokou škálu ucelených projektů soukromých zahrad ale týkající se i veřejné zeleně. Projektanti se vám budou plně věnovat a procházet každý bod na cestě k finální verzi pro realizaci.
Poté přijde ke slovu realizační tým a celý projekt zhotoví tak abyste byli plně spokojeni a mohli zahradu používat k účelu k jakému jste si určili a byla s projektanty navržena.

Založení a úprava terénu

Předpokladem pro svěží a dobře rostoucí zahradu, která vás těší a navozuje pocit pohody je terénní založení. Jedná se o výměnu nebo přidání kvalitních substrátových směsí a zemin tak, aby odpovídali potřebám budoucích výsadeb stromů, keřů a záhonů.

Současně se dle projektové dokumentace upraví terén do potřebného tvaru a tam kde je třeba připraví se meliorační soustavy pro vyvážené hospodaření s půdní vlhkostí.

Zakládání trávníku

Trávník je základním kamenem či dominantou většiny zahrad a proto je třeba věnovat se už od samého zakládání všem aspektům, zajištující dobrý a kvalitní růst, předcházet všem možným budoucím problémům a zabránit vzniku nežádoucích plísní a chorob.

Zajistíme veškeré zemní práce vlastní technikou od skrývky nekvalitní zeminy a návozu kvalitních substrátů, přes drenážní a odvodňovací soustavy až po modelaci terénů s přípravou pro pokládku nebo výsev trávníků. Osejeme, či položíme trávníkové koberce v jakémkoliv množství i terénu.

Zahradní stavby

Vhodným doplňkem k zahradnímu designu jsou dřevěné terasy, mola, můstky, paravány, pergoly a spousty jiných doplňků ze dřeva a kamene.

Veškeré tyto doplňky ucelují celkový dojem zahrady, ale především vytvoří z vaší zahrady funkční prostor, tedy místo odpočinku a pohody. Veškeré tyto doplňky vám zajistíme buďto vlastními silami nebo subdodávkou od zkušených a šikovných truhlářů.

Stroje a doprava

Jelikož z vlastní zkušenosti víme, jak je důležité mít dobře terénně připravenou zahradu před samotnou výsadbou nebo pokládkou trávníků, vám nabízíme kompletní terénní přípravu jak podle projektové dokumentace, tak i dle domluvy na místě.

Zkušená obsluha těchto strojů zaručuje zjednodušení prací na přípravě a modelaci povrchů a pružnost v návaznosti na změny v dokumentaci nebo zadání. Používané stroje máme vlastní včetně kontejnerové dopravy a dle potřeby zajistíme a navezeme jakékoli množství zeminy, písků, kamene či substrátů.

Údržby zahrad

Nedílnou součástí naší společnosti je po realizační nebo dlouhodobá údržba zahrad. Jelikož každá zahrada potřebuje udržovat, aby byla v kondici a vyvíjela se podle vašeho přání, můžeme se dle dohody o vaši zahradu starat a to intenzívně jednou týdně s komplexní údržbou, příp. v měsíčním intervalu ale i jen dvakrát do roka na jaře s přípravou na sezónu a na podzim s úklidem a zazimováním.

Školení a praxí osvědčení zahradníci se věnují údržbám s veškerou péčí a dokáží rozpoznat a diagnostikovat většinu chorob a škůdců, či vše prokonzultovat s externími odborníky a učinit potřebný zákrok s tím že vás průběžně informují o veškeré problematice chodu zahrady.

Vodní prvky

Další dominantou zahradních projektů se staly vodní prvky, ať se již jedná o zahradní jezírka a rybníčky nebo složitější vodoteče a vodopády. Všechny tyto prvky lze přizpůsobit potřebám a určení, vodní díla mohou být okrasné, koupací nebo užitkové. Okrasné podtrhují osobitost zahrady, jsou organicky založené do terénu, zklidňují atmosféru a vnášejí do zahrady prvek pohybu.

Koupací jezírka jak název napovídá, jsou určena jak k okrase, tak ke koupání. Na první pohled se od sebe neliší, pouze koupací jezírka mají vyčleněnou koupací zónu, která je oddělena tak aby vlny neohrožovaly rostliny a zároveň voda zůstala čistá. Veškeré stavební části vodních prvků a s tím související činnosti jako je projekce, výběr materiálů a technologické celky dodáváme na klíč, včetně výsadby rostlin a zprovoznění.

Zavlažovací systém zahrady

V dnešní době stále více preferovaný prvek okrasných ale už i veřejných prostranství a zahrad je automatická závlaha. Podzemní systém efektivně rozděluje zálivkovou vodu, tak jak které části zahrady potřebují, nedochází k nerovnoměrnému postřiku, kam vám jen dosáhne zahradní hadice.

Automatika dokáže rozpoznat, zdali pršelo a podle toho uzpůsobit přednastavené plánované postřiky. Rovněž možnost ručního nastavení v jednoduché podobě je výhodou při velkých teplotních výkyvech. Díky všem těmto faktorům váš zavlažovací systém udržuje vodní hospodářství v rovnováze, šetří vodou, váš čas a v neposlední řadě nechává volné prostranství, kde nepřekáží smotané hadice. Dodáváme závlahové systémy jako součásti projektů ale také jako samostatné celky do již funkčních zahrad.

Okrasné záhony, keře a stromy

Výrazný podíl na vzhledu a tvaru zahrady patří okrasným rostlinám – stromy, keře, květiny, okrasné trávy a jiné. Snaha napodobit přírodu je vlastní každému a tak mohou vznikat horské a vřesovištní plochy, rašeliniště, vodní společenstva rostlin, stinná zákoutí s mechovými porosty a kapradinami, louky, travnaté pampy či bambusové háje. Snahou je barevně a kompozičně rostliny seskupit aby mohly v průběhu roku kvetením a plody přitahovat pozornost v celém svém rozsahu.

Můžeme vám doporučit stylizaci a zaměření zahrady tak aby se zahrada stala součástí krajiny, ale zůstala osobitá a originální. Rostliny používané k výsadbě dodáváme z vlastní školky nebo od prověřených dodavatelů.

Menu