Jak probíhá projekt realizace zahrady?

1/ Zaměření situace pozemku

Zakreslení do srozumitelného měřítka.

2/ Fotodokumentace stávající situace

3/ Textová část projektu

Popis stávající situace a situace v lokalitě, technologické postupy navrhované při realizaci, charakteristika navrhovaných materiálů a rostlin, doporučená péče a údržba o nové výsadby.

4/ Studie navrhovaných řešení

Bývá jich několik a měli bychom se s jejich pomocí domluvit na tom, jaké bude rozvržení hmot a ploch v zahradě.

5/ Osazovací plán

Přesná specifikace použitého rostlinného materiálu a jeho umístění, spokojeni budeme jen tehdy, kdy bude Vaše zahrada „žít“ v průběhu celého roku a její proměnlivost Vás bude těšit a bavit bez přestání.

6/ Pohledy a detaily

Sporné a komplikovanější prostorové momenty v celku zahrady je lépe názorně nakreslit, abyste získali představu blízké realitě. Zde jsme připraveni pro Vás vypracovat 3D počítačové vizualizace např. originálních prvků zahradního mobiliáře.

7/ Položkový rozpočet nákladů na realizaci a údržbu

Menu