Zahrada se nachází v příkré části Vinohrad v těsné blízkosti parku Gröbovka.

Zadáním klienta bylo upravení kompozice a celkového uspořádání zahrady a jejích prvků s důrazem na stávající dřeviny a funkce v zahradě. Záměrem bylo vytvořit zahradu v přírodně-krajinářském duchu.
report

Samotná zahrada je dělena do tří nad sebou položených partií.
Nejvyšší část zahrady kryjící střechy garáží je pojata jako intenzivní střešní zahrada s převažujícími trávníkovými plochami a s dosadbou vzrostlých stromů.

Střední část zahrady je také z větší části zatravněná, slouží jako přirozená plocha za hranou dlažby okolo bazénu a je částečně dělena na svah s výsadbami a novými stromy, který propojuje tuto část zahrady s nejnižší částí, která prodělala největší změnu.

V této nejnižší části vzniklo žulové schodiště s přirozeným přechodem na mlatovou cestu, která vede okruhem do nejzazších partií pozemku. V této ploše je také nejvíce zachovaných původních stromů a keřů.

Vzhledem k členitosti zahrady a řešení schodišť vzniklo mnoho menších výsadbových ploch a truhlíků s výsadbou a stěny obložené pískovcovým obkladem byly osázeny popínavými rostlinami. Veškeré plochy s vegetací jsou plně automaticky zavlažovány a zahrada je příjemně osvětlena.

Tento projekt byl logisticky asi jeden z nejnáročnějších, neboť celý pozemek je ve velmi příkrém svahu lemován úzkou silnicí se silným provozem což velmi komplikovalo jakoukoliv manipulaci s materiálem a technikou. Vzhledem ke zkušenostem a důmyslnosti našich zahradníků a použitím vlastních strojů jsme tento problém byli schopni uspokojivě vyřešit a zahradu bez problémů zrealizovat.

Fotografie z realizace

 

Kontaktní formulář

V případě Vašeho zájmu o naše služby nám prosím odešlete poptávkový formulář, obratem Vás budeme kontaktovat, nebo volejte na tel. číslo +420 724 112 237.

Vaše jméno:
Váš e-mail:

Zpráva: